Fabrikken og Fabrikanten

Udstillingen opleves i de tidligere fabrikslokaler, hvor der frem til 1950’erne blev produceret sølvvarer på J. Ernst’s Sølvvarefabrik. Sølvvare er da også omdrejningspunktet for udstillingen – og gæsterne vil gennem udstillingen få indsigt i sølvvareproduktionen i Assens. Både den tidlige tid, hvor sølvsmedens arbejde var et håndværk – og med overgangen til en egentlig fabriksproduktion. En stor del af udstillingen er bygget op omkring museets genstande og arkivalier fra J. Ernst’s Sølvvarefabrik. Genstande fra den konkurrerende fabrik i Assens – Bergs sølvvarefabrik, indgår også. Når gæsterne forlader udstillingen, har de fået en gennemgang af fabrikken, fabrikkens historie- og produktionsmetoder, men også om de ansattes liv og levned.

I den sidste del af udstillingens er fabrikanterne Johan og Frederik Ernst i fokus. I denne del af udstillingen er det, ved hjælp af en touchskærm, muligt at dykke ned i dele af den store brevsamling, som museet har erhvervet efter Frederik Ernst. Samtidig er det muligt for gæsterne at danne sig et lille overblik over familien Ernst. Et overblik, som kan være nyttig på turen rundt i resten af udstillingskomplekset Ernst, som også rummer udstillingen Ernsts Samlinger og Frederik Ernsts Have.