Historiekufferten

Book historiekufferten og kufferten kommer til dig.

Til skoler

Den gamle kuffert pakkes med spændende genstande, som alle fortæller en sjov historie fra Assens i 1800-tallet.

De forskellige historier i kufferten udgør alle en brik i puslespillet: ”Kend din købstad” og skal blandt andet gøre eleverne opmærksom på:

  • Hvorfor museet samler på ting og fortællinger.
  • Hvordan man skriver historie samt forståelsen af kildebegrebet.
  • At historien har forskellige ”sandheder”, alt efter hvem der fortæller den.

Alle genstande i kufferten må røres. Imens nogle af historierne fortælles, er der mulighed for, at eleverne hver sidder med en genstand.

Målgruppe: historie i 3.-5. klasse.

Pris: kr. 550.

Varighed: 45-60 min.

Til børnehaver

Når genstandene i kufferten pakkes ud og historien skal fortælles, inddrages børnene. Med krop og bevægelse skal de være med til at fortælle historien.

Børnene bliver præsenteret for følgende emner:

  • At samle og passe på ting.
  • At ting har en historie.

Børnene må røre alle genstande i kufferten.

Historiekufferten til børnehaver bidrager til at øge den historiske bevidsthed blandt kommunens yngste borgere og forløbet imødekommer læringsmålene kulturarv og traditioner.

Målgruppe: børnehave og indskoling.

Pris: kr. 550.

Varighed: 45-60 min.