Historier om helte

Helten i byen

Indhold og form:

Book en byvandring der tager jer rundt i Assens’ gader for at se på helte i byrummet. Vi mødes ved Willemoesgaarden, men bevæger os ud i byen. Det vi skal se på, er spor efter fortidens helte i form af skulpturer og monumenter. Formålet er, at skabe refleksion hos eleverne omkring, hvad en helt er, hvordan helten bliver fremstillet i kunst- og kulturhistorie samt spørgsmål om, hvordan fortiden og nutiden gør brug af helte.

Byvandringen vil have en legende tilgang til byens skulpturer, hvor vi blandt andet kommer omkring Klaus Berntsen og kvinders valgret og Peter Willemoes, og Slaget på Reden.

Målgruppe: mellemtrin og udskoling.

Pris: kr. 550.

Varighed: max. 35-40 min.

Færdigheds – og vidensmål undervisningstilbuddet imødekommer:

I historie:

Undervisningstilbuddet kan bruges i forbindelse med undervisning, hvor der arbejdes med følgende kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål i historie:

Kompetenceområde: Historiebrug.

Kompetencemål: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Færdigheds-og vidensmål:

Konstruktion og historiske fortællinger: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid” og at ”Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte.”

Historisk bevidsthed: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.”

I dansk:

Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i dansk:

Kompetenceområde: Kommunikation.

Kompetencemål: ”Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.”

Færdigheds- og vidensmål:

Sproglig bevidsthed:

”Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog.”

”Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog”.

I samfundsfag:

Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i samfundsfag:

Kompetenceområde: sociale og kulturelle forhold.

Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Socialisering: ”Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.”

Kultur: ”Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener.”

Udviklingen af tilbuddet er støttet af Assens Kommune og projektet Kultur i Børnehøjde.

Historier om helte – særligt Peter Willemoes

Indhold og form:

Book en rundvisning i udstillingen Willemoes – historier om helte. Omdrejningspunktet i rundvisningen er helten som figur i dansk kunst- og kulturarv, både lokalt og nationalt.
Hvilken bedre ramme end helten Peter Willemoes’ fødehjem kunne man ønske sig til en rundvisning om helte? I dette tilbud vil eleverne blive introduceret for helte og begrebet ”helt” gennem Peter Willemoes og andre eksempler på lokale helte. Rundvisningen kredser dels om Peter Willemoes og hans samtid, herunder med særligt fokus på Englandskrigene. Vi reflekterer også over, hvordan helte lever videre efter deres død, blandt andet igennem rejsning af statuer og monumenter. Således klædes eleverne også på til at analysere skabelsen af helte op gennem historien.

Målgruppe: Udskoling (7.-10. klassetrin).

Pris: kr. 550.

Varighed: max. 35-45 min.

Færdigheds – og vidensmål undervisningstilbuddet imødekommer:

I historie:

Undervisningstilbuddet kan bruges i forbindelse med undervisning, hvor der arbejdes med følgende kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål i historie:

Kompetenceområde: Historiebrug.

Kompetencemål: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Færdigheds-og vidensmål:

Konstruktion og historiske fortællinger: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid” og at ”Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte.”

Historisk bevidsthed: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.”

I dansk:

Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i dansk:

Kompetenceområde: Kommunikation.

Kompetencemål: ”Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.”

Færdigheds- og vidensmål:

Sproglig bevidsthed:

”Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog.”

”Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog.”

I samfundsfag:

Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i samfundsfag:

Kompetenceområde: sociale og kulturelle forhold.

Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Socialisering: ”Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen”.

Kultur: ”Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener”.

Udviklingen af tilbuddet er støttet af Assens Kommune og projektet Kultur i Børnehøjde.