Hvad er et museum

Til skoler

Forløbet ”Hvad er et museum” præsenterer problemstillinger, som vedrører det at samle på de genstande, der fortæller vores fælles historie. Forløbet starter med en introduktion, hvor der lægges op til  et efterfølgende gruppearbejde samt fremlæggelse for holdet.

Forløbet skal gøre eleverne opmærksomme på:

  • Forskellige typer af kilder til historien og de enkelte kilders mulighed for at rumme viden.
  • Dilemmaer omkring det at indsamle genstande på et museum.
  • Hvordan man kan bruge historien i nutiden.

Forløbet henvender sig til 6. klasse og har til formål at imødekomme følgende:

Kompetenceområde for dansk 6. klassetrin: Kildearbejde.

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.

Kompetenceområde for historie: Kildearbejde.

Kompetencemål: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.

Færdighed- og vidensmål: Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtlig om deres indhold og formål.

Målgruppe: 6. klasse

Pris: 750.

Varighed: 2 timer.