Hvad er et museum? – Mellemtrin

Hands-on forløbet Hvad er et museum? præsenterer problemstillinger, som vedrører det at samle på de genstande, der fortæller vores fælles historie. Forløbet indeholder introduktion, hands-on aktiviteter og gruppearbejde.

Forløbet gør eleverne opmærksomme på:

  • Forskellige typer af kilder til historien og de enkelte kilders mulighed for at rumme viden.
  • Dilemmaer omkring det at indsamle genstande på et museum.
  • Hvordan man kan bruge historien i nutiden.

Forløbet kan med fordel kombineres med en af museets byvandringer.

Kompetenceområde for dansk 6. klassetrin: Kildearbejde

Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.

Kompetencemål for historie: Kildearbejde

Kompetencemål: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtlig om deres indhold og formål.

Hvornår: Efter aftale.

Varighed: Ca. 120 minutter.

Pris: Gratis for skoler i Assens Kommune.

Kr. 1200 for skoler uden for Assens Kommune.

Kontakt: skoletjeneste@museumvestfyn.dk