Ny stadsarkivar

Anne Sindvald Larsen blev hele Assens Kommunes nye stadsarkivar. Da stadsarkivet er en nyoprettelse, venter der Anne mange spændende opgaver. Stadsarkivet skal blandt andet betjene Assens Kommunes borgere og støtte kommunens forvaltning i arbejdet med arkivering. Desuden skal stadsarkivet støtte kommunens lokalarkiver og de mange aktive frivillige i deres arbejde med at bevare og formidle kommunens historie. Anne bliver en del af teamet på Museum Vestfyn og får arbejdsplads både på kontoret i Østergade og på Assens Lokalarkiv. Velkommen ombord Anne.