Forskning

For Museum Vestfyn er det vigtigt at sikre en tæt sammenhæng mellem forskning og formidling. Allerede i planlægningen af vores forskning inddrager vi derfor formidlingsaspektet, ligesom vores formidlingstiltag så vidt muligt baserer sig på vores forskning.

Museum Vestfyns forskning tager udgangspunkt i museets formål. Sammen med museets arbejde med andre lovbestemte opgaver udvider, udvikler og tilgængeliggør vores forskning viden.

I de kommende år er vores forskningsmæssige fokusområder:

Assens i verden: Assens sat i relation til lokale, regionale og internationale udviklinger.

Lokale historier: Ændringer i udviklingsbetingelser i Assens Kommune, økonomisk og kulturelt.

Konkret vil arbejdet koncentrere sig om følgende emner:

  • Fællesskaber og grænser, herunder Assens 1920 og erindringsfællesskaber, f.eks. omkring helten Peter Willemoes.
  • Lokale industrihistorier. F.eks. sølvvareproduktion sociologisk og økonomisk set belyst med Ernst, og fødevareindustri i hele Assens Kommune.

Arbejdet vil i de kommende år udmønte sig i konkrete projekter. Når projekterne er i gang, kan du læse mere om dem her på hjemmesiden.

Se vores forskningsplan her.