Assens Stadsarkiv

Assens Stadsarkiv er et offentligt arkiv for Assens kommune efter Arkivloven. Arkivets overordnede opgave er:

  • At sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder.
  • At sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier.
  • At stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål, samt at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

Vedtægterne for Assens Stadsarkiv kan ses her.

Stadsarkivet servicerer både borgere og de kommunale forvaltninger i Assens kommune – se nedenstående.

Stadsarkivet indeholder især dokumenter for den nuværende Assens Kommune samt de tidligere kommuner, der har eksisteret indenfor den nuværende kommunes geografiske område.

En stor del af de kommunale arkivalier er tidligere blevet indleveret til Rigsarkivet. Disse kan fremsøges på Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

Assens Stadsarkiv har læsesal i Glamsbjerg, Bogensevej 135, 5620 Glamsbjerg. Læsesalen er pt. under ombygning, men arkivalier kan bestilles efter aftale. Vores samling er endnu ikke fuldt registeret, men du kan kontakte os hvis du har spørgsmål til arkivets samling.

Borgeren

Privatpersoner kan ifølge arkivloven se kommunale arkivalier, der ikke indeholder personlige oplysninger, når arkivalier er 20 år gamle. Indeholder arkivalierne personfølsomme informationer, er de først tilgængelige efter 75 år. Personfølsomme informationer er blandt andet informationer om personers økonomi, sundhed, seksualitet og lignende.

Hvis du ønsker at se kommunale arkivalier yngre end 75 år til forskningsbrug, i forbindelse med udarbejdelse af en bog, en artikel, en afhandling, eller i forbindelse med slægtsforskning, skal du søge om adgang hos Assens Stadsarkiv.

Ifølge arkivloven er det også muligt at søge oplysninger om dig selv. Du kan kun få adgang til sager, hvor dine personlige oplysninger indgår, og det er ikke muligt at få adgang til sager, hvor ægtefæller, søskendes eller andres personlige oplysninger indgår.

Hvis du ønsker at bestille arkivalier til læsesal, vil søge om adgang til arkivalier der er yngre end 75 år, eller vil søge om oplysninger hos dig selv, skal du kontakte stadsarkivet via mail.

Hvis din mail ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du kontakte arkivet på stadsarkiv@assens.dk.

Hvis din mail indeholder personlige og personfølsomme oplysninger, skal du sende en mail via digital post. Du kan sende en sikker mail til Assens Stadsarkiv ved at trykke her.

Stadsarkivet behandler ikke kommunale aktindsigter, her skal man henvende sig til dén kommunale forvaltning, hvor ens sag oprindeligt har været behandlet. Du kan få mere viden om aktindsigt ved Assens Kommune ved at trykke her.

Kommunale forvaltninger

Assens Stadsarkiv rådgiver Assens kommune og udstikker retningslinjer i forhold til bevaring og kassation som sikrer, at kommunen kan varetage arkivmæssige hensyn. Stadsarkivet servicerer også kommunen ved sagsbehandling og ved aktindsigter. Hvis du som sagsbehandler skal bruge en sag fra stadsarkivet, skal du sende en mail til stadsarkiv@assens.dk.

For at kunne ekspedere sagen effektivt skal vi bruge så mange oplysninger som muligt. Du bedes også anføre hvad sagen skal bruges til. Om den f.eks. skal bruges i forbindelse med sagsbehandling eller en aktindsigt.

Derudover er det nyttigt, at du giver så mange oplysninger om sagen og det ønskede arkivmateriale som muligt. Her kan du se eksempler på hvilke oplysninger der er vigtige for at kunne fremfinde en sag.