Ledige stillinger

Er du vores nye stadsarkivar?

Vi søger pr. 1. maj 2022 en arkivar til et nyoprettet §7 arkiv i Assens Kommune, organisatorisk placeret på Museum Vestfyn.

Arkivet er en nyoprettelse. Du vil derfor være med til at sætte dit præg på arkivets praksis.

Arkivet skal betjene Assens Kommunes borgere og støtte kommunens forvaltning i arbejdet med arkivering efter arkivloven. En anden central funktion bliver at støtte kommunens lokalarkiver og de mange aktive frivillige i deres arbejde med at bevare og formidle kommunens historie.

Du bliver en del af teamet på Museum Vestfyn, indgår i museets videnskabelige stab og skal bidrage til museets formidling og forskning. Du får intensivt samarbejde med kommunens forvaltning, og med lokalarkiverne i Assens Kommune.

Arbejdsstedet vil primært være i Assens.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Udvikling og implementering af praksis på arkivet, herunder valg af platforme
 • Bemanding af læsesal og betjening af Assens Kommunes borgere
 • Fysisk ordning af papirarkivalier
 • Journalisering og registrering
 • Vejledning af kommunens forvaltning med B/K
 • Vejledning og hjælp til lokalarkiverne
 • Besvare forespørgsler og ansøgninger fra forvaltningen og private til kommunalt skabte arkivalier i papir eller digital form. Som en del af arkivets styregruppe vurdering af ansøgninger om adgang efter arkivloven, persondataloven, forvaltningsloven eller GDPR-forordningen

Dine kvalifikationer:

 • Først og fremmest glæder du dig til at være med til at opbygge et nyt §7-arkiv med al den indflydelse der ligger i det
 • Du er historiker el.lign., gerne ph.d. med forståelse for informationsforvaltning
 • Du har erfaring med kommunale fysiske arkivalier og kommunal forvaltningspraksis
 • Du har dokumenteret erfaring med IT-arkivering, herunder databaser
 • Du kan lide at samarbejde med mange forskellige fagligheder og baggrunde
 • Du er god til at facilitere samarbejde med de mange frivillige
 • Du kan håndtere mange samtidige projekter med korte og længere deadlines
 • Du kan arbejde selvstændigt, men også indgå i teams
 • Du har kørekort, da lokalarkiverne er spredt rundt i kommunen

Stillingen er en fast stilling på fuld tid (37timer/uge)

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen på +45 24 61 16 69 eller på mail: jmj@museumvestfyn.dk.

Ansøgning vedhæftet CV og kopi af eksamensbeviser sendes samlet i én pdf-fil til post@museumvestfyn.dk senest 16/3 23:59. Anfør ”Ansøgning stadsarkivar” i emnefeltet.

Der afholdes samtaler 18/3. 2. samtale 22/3.

Om os:

Museum Vestfyn er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvarsområde i Assens Kommune. Museet har administration Østergade 57. Derudover har museet besøgsstederne: ERNST, Østergade 57; Willemoesgaarden, Østergade 36, Assens Toldkammer, Ndr. Havnevej 19, og Assens Lokalarkiv, Ramsherred 52. Alle i Assens by. Der er herudover 11 selvstændige lokalarkiver i Assens Kommune.