Medlemskab

Et medlemskab af Vestfyns Museumsforening koster kr. 150 årligt.

Som medlem får du:

• Fri adgang (med én ledsager) til Museum Vestfyns udstillinger.

• ½ pris på rundvisninger i Ernsts Samlinger.

• Tilbud om særlige arrangementer – kun for medlemmer.

• Tilskud til forskellige arrangementer.

• Modtagelse af nyhedsbrev, der udkommer ca. tre gange årligt.

(Brevet indeholder tilbud om aktiviteter, foredrag o.l. samt information om museernes arbejde).

• Deltagelse i den årlige generalforsamling i juni måned.

• Alle medlemmer er velkomne til at yde en aktiv indsats.

Der er bl.a. brug for frivillige kustoder, og meget mere.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse i ERNST, Østergade 57, 5610 Assens.

Du kan se vores vedtægter her.