Formand:

John Koppel, advokat – udpeget af Vestfyns Museumsforening.

Udpeget for 2 år.

Næstformand:

Søren Thomsen, 1. viceborgmester i Assens Kommune – udpeget af Assens Byråd.

Udpeget for den kommunale valgperiode.

Ingemann Jensen, formand for Arkivrådet – udpeget af Arkivrådet.

Udpeget for 1 år.

Lars Bisgaard, lektor, ph.d. – udpeget af den øvrige bestyrelse.

Udpeget for 1 år.

Medarbejderrepræsentant:

Tea Dahl Christensen, museumsinspektør – valgt af medarbejderne.

Valgt for 2 år.