Historier om helte – Udskoling

Byvandringen Historier om helte tager eleverne med på en skulpturvandring i Assens by, hvor vi ser på spor efter fortidens helte i form af skulpturer og monumenter. Eleverne bliver introduceret for søhelten Peter Willemoes og andre heltes materialiseringer som skulptur i byrummet. Byvandringen kan med fordel suppleres med onlineforløbet Krig, helte og monumenter.

Eleverne bliver opfordret til refleksion omkring:

  • Hvad er en helt?
  • Hvordan bliver helten fremstillet i kunst- og kulturhistorien?
  • Hvordan gør nutiden og hvordan har vores forfædre gjort brug af helte?

Byvandringen har en legende tilgang til byens skulpturer, hvor vi bl.a. kommer omkring Klaus Berntsen og kvinders valgret samt Peter Willemoes.

Færdigheds – og vidensmål undervisningstilbuddet imødekommer:

Historie:

Undervisningstilbuddet kan bruges i forbindelse med undervisning, hvor der arbejdes med følgende kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål i historie:

Kompetenceområde: Historiebrug.

Kompetencemål: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Færdigheds-og vidensmål:

Konstruktion og historiske fortællinger: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid” og at ”Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte.”

Historisk bevidsthed: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.”

Dansk:

Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i dansk:

Kompetenceområde: Kommunikation.

Kompetencemål: ”Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.”

Færdigheds- og vidensmål:

Sproglig bevidsthed:

”Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog.”

”Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog”.

Samfundsfag:

Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i samfundsfag:

Kompetenceområde: sociale og kulturelle forhold.

Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Socialisering: ”Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.”

Kultur: ”Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener.”

Hvornår: Efter aftale.

Varighed: Ca. 60 minutter (introduktion i Willemoesgaarden + byvandring).

Pris: Gratis for skoler i Assens Kommune.

Kr. 800 for skoler uden for Assens Kommune.  

Kontakt: skoletjeneste@museumvestfyn.dk