Uge 6 og Identitet

KOMMER I AUGUST 2024: UGE 6 – og Identitet

Hvordan ønsker du, at andre skal se dig? Hvordan ser du dig selv?

Elevers trivsel er nært forbundet til spørgsmål, som knytter sig til det at passe ind og at svare til omverdenens forventninger.

I forløbet kommer vi ind på det at være homoseksuel i en tid, hvor det først var strafbart og senere opfattet som en psykisk sygdom, til nu at være del af det seksuelle spektrum – og alligevel stadig en udfordring. Vi tager udgangspunkt i en historisk person, Sølvvarefabrikant Frederik Ernst, og ser på ham gennem begrebet Selvfortælling. 

Forløbet introducerer eleven for dilemmaer omkring, hvilke fortællinger man i eftertiden kan/må formidle om andre? Ændrer mulighederne for fortællingerne sig gennem tiden?  Vi lægger op til, at eleverne tænker over en ting, som fortæller om dem, og som danner udgangspunktet for en diskussion/samtale.

HVOR: Østergade 57, Assens eller ud på skolen.

HVORNÅR: mandag – torsdag uge 6.

Kontakt: skoletjeneste@museumvestfyn.dk