Formand:

John Koppel, advokat – udpeget af Vestfyns Museumsforening.

Udpeget for 2 år.

Næstformand:

Ena Nørgaard, 1. viceborgmester i Assens Kommune – udpeget af Assens Byråd.

Udpeget for 2 år.

Ingemann Jensen, formand for Arkivrådet – udpeget af Arkivrådet.

Udpeget for 1 år.

Lars Bisgaard, lektor, ph.d. – udpeget af den øvrige bestyrelse.

Udpeget for 1 år.

Medarbejderrepræsentant:

Tea Dahl Christensen, museumsinspektør – valgt af medarbejderne.

Valgt for 2 år.

Museum Vestfyn Administration
Østergade 57 A
5610 Assens

Toldbodhus
Nordre Havnevej 19
5610 Assens

Willemoesgaarden
Østergade 36
5610 Assens

Ernsts Samlinger
Østergade 57
5610 Assens

Assens Lokalarkiv
Ramsherred 52
5610 Assens

6471 3190

post@museumvestfyn.dk